Yleinen

Ruokalaakson marjapilotin kliinisestä osuudesta saatiin näyttöä mustaherukan tasapainottavasta vaikutuksesta aterianjälkeiseen verensokeriin. Tutustu julkaisuun: Blackcurrant (Ribes nigrum) lowers sugar-induced postprandial glycaemia independently and in a product with fermented quinoa: a randomized crossover trial. Lappi, et al. BJN, 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007114520004468 Marjapilotin pohjalta on lisäksi valmisteltu esite suomalaisesta...

Proteomiikka tutkimusmenetelmänä sekä sen käyttösovellukset Tervetuloa tiistaina 10.11.2020 klo 15-16 Ruokalaakson ja Elintarviketieteiden seuran Itä- ja Pohjois-Suomen jaoston järjestämään webinaariin, jossa tutustutaan proteomiikkaan tutkimusmenetelmänä sekä sen käyttösovelluksiin. Webinaari on maksuton. 15:00  Tilaisuuden avaus  Mitä proteomiikka on? Proteomiikkatutkimus käytännössä, Mikko Laitaoja, Itä-Suomen yliopisto, kemian yksikkö 15:15   Miten Ruokalaakso edistää proteomiikan...

Insect Savo -hanke järjestää työpajan hyönteistuotteiden elintarviketurvallisuuteen ja ravitsemukselliseen laatuun liittyen keskiviikkona 18.11.2020 klo 13-16. Aikataulu ja ohjelma: 13:00-13:05 Tervetuloa, Puheenjohtaja Jenni Korhonen/Itä Suomen yliopisto 13:05-13:45 Uuselintarvikkeet EU:ssa hyönteisnäkökulmasta, Anna Mizrahi /Ruokavirasto 13:45-14:10 Hyönteisten mikrobiologinen laatu ja ravintosisältö, Kati Riekkinen/Itä Suomen yliopisto, InsectSavo hanke 14:10-14:15 Tauko 14:15-14:45 Hyönteisten käyttö elintarvikkeissa elintarviketeollisuuden...

Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö hakee tuotetestaajia juotavan maitotuotteen kuluttajatutkimukseen, jossa tavoitteena on saada kuluttajien itse raportoimia näkemyksiä ja mielipiteitä testituotteista sekä selvittää yleisesti maitotuotteiden kulutus- ja käyttötottumuksia. Tutkimus kestää noin 30 minuuttia. Tutkimus toteutetaan tiistaina 3.11. sekä keskiviikkona 4.11.2020 aistinvaraisena arviointina, jossa testitilaisuuteen kutsutut...

Jatkumona huhtikuussa järjestetylle elintarviketurvallisuusseminaarille Ruokalaakso järjestää lokakuussa elintarviketurvallisuusstandardien koulutuspäivän. Koulutus järjestetään keskiviikkona 28.10.2020 klo 9-16 Suonenjoella, SavoGrow'lla, Yrityspuisto Futurian tiloissa (Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki). Mikäli lähitilaisuuden järjestäminen ei koronavirustilanteen vuoksi ole mahdollista, koulutus siirretään verkkototeutukseksi. Tilannetta seurataan ja lopullinen toteutusmuoto ilmoitetetaan koulutukseen ilmoittautuneille lähempänä tilaisuuden ajankohtaa. Ohjelma 8:30...

Syyskuun 2020 uutiskirje on ilmestynyt ja lähetetty tilaajille. Ruokalaakson uutiskirje ilmestyy noin kahden kuukauden välein ja kertoo Ruokalaakson kuulumisista, ajankohtaisista asioista sekä tulevista tapahtumista. Tsekkaa, mistä syyskuun uutiskirjeessä on kerrottu tai käy lukemassa koko uutiskirje. Uutiskirjeen sisältö: Mikrobiologisten säilyvyyskokeiden pilotointi alkaa syksyllä Ruokalaakso kehittää markkinointiviestintäänsä Opiskelijayhteistyö jatkuu ...

Patrik Lahtisen ravitsemustieteen Pro gradu -työ Mikromuovit elintarvikkeissa valmistui toukokuussa 2020. Työ tehtiin Itä-Suomen yliopistolla (UEF) hyödyntäen Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön elintarvike- ja ravitsemusosaamista ja SIB Labs -yksikön mikromuovitutkimusosaamista. Pro Gradu –tutkielmassa koottiin tämänhetkinen tutkimustieto elintarvikkeiden mikromuoveista sekä tehtiin menetelmäkehitystä mikromuovien määrittämiseksi elintarvikkeista ja mikromuoveista...

Opiskelijayhteistyötä on ylläpidetty aktiivisesti Ruokalaaksossa, ja opiskelijaprojekteja sekä opinnäytetöitä on tehty eri muodossa Ruokalaakson eri toimenpiteisiin liittyen. Kaksi Pro Gradu –tutkielmaa on jo valmistunut Itä-Suomen yliopiston puolelta, ja yksi opinnäytetyö on parhaillaan viimeistelyssä Savonia-ammattikorkeakoulun puolella. Lisäksi syksyn 2020 aikana toteutetaan opiskelijayhteistyönä kysely Ruokalaakson markkinointiviestinnästä osana Savonia-ammattikorkeakoulun...

Yhteistyössä Pohjois-Savon liiton Verha-hankkeen ja ELY-Keskuksen sekä Itä-Suomen yliopiston ja Ruokalaakson asiantuntijoiden kanssa on syntynyt lyhyt esittelyvideo Pohjois-Savon elintarvikealan osaamisesta ja raaka-aineista. Alueen yrityksistä kuvauksiin osallistui Pakkasmarja, Metsäpellon mansikat sekä Rastinlahden maatila. Video on katsottavissa myös Pohjois-Savon Youtube-kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=thSUR5tblas Kuvamateriaalia hyödynnetään lisäksi tuottamalla myöhemmin pidempi video...

Ruokasektorin ekosysteemit ja klusterit – Miten kohti koordinoitua yhteistyötä? Ruokalaakso järjestää tiistaina 22.9.2020 klo 13:00 - 15:30 ekosysteemitilaisuuden "Ruokasektorin ekosysteemit ja klusterit – Miten kohti koordinoitua yhteistyötä?". Tilaisuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä yritysten roolista ruokasektorin ekosysteemeissä ja klusterivalmistelussa, sekä saattaa ruokasektorin parissa toimivia tahoja yhteen. Yrityksiltä...