Kuluttajalähtöinen tuotekehitys

Kuluttajaymmärrys

Kuluttajaymmärrys auttaa edistämään tuoteviestin vaikuttavuutta ja palvelujen saavutettavuutta oikeissa kanavissa.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen kuluttajalähtöisesti edistävät yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. Kohderyhmän tarkastelu laaja-alaisesti auttaa löytämään ratkaisuja kehitysprosesseissa ja tarjoaa tutkittua tietoa  päätöksenteon tueksi. Kuluttajaymmärrys tarkoittaa kohderyhmältä selvitettyjä arvioita, mielipiteitä ja näkemyksiä tuotteista sekä toimijoista. Tietoa kohdennetun kuluttajasegmentin haluista, tarpeista, arvoista, asenteista, mielikuvista, elämäntyylistä, kokemuksista, jotka auttavat tunnistamaan signaaleja ja ymmärtämään kuluttajakäyttäytymisen syy-seuraussuhteita.

Kuluttajaymmärrys tarjoaa tietoa

 • kohderyhmän tarpeista ja näkemyksistä
 • tuotekehitystarpeista
 • tuotteen houkuttelevuudesta ja ostokiinnostuksesta
 • oikeasta kohderyhmästä ja myyntikanavista
 • uudista tuoteideoista ja innovaatioista
 • yrityksen sisäisten prosessien kehitystarpeista
 • signaaleista ja kuluttajatrendeistä

Tutustu kuluttajatutkimuspalveluihin

Tuotekehitys

Tuotekehitys kattaa tuotekehityksen polun ideoinnista valmiiksi tuotteiksi.

Tunnistamme trendit huomioon ottavia mahdollisuuksia, pystymme kehittämään koetuotteita ja konsepteja sekä testaamaan näiden toimivuutta ja kehittämään toimivan kokonaisuuden esimerkiksi huomioimalla vaadittavat pakkausmerkinnät ja tuotantoteknologian.

Elintarvikeyrityksille suunnatut palvelumme:

 • tuotekehitysstrategian suunnittelu
 • käytännön tuotekehitystyö kuluttaja- ja yrittäjälähtöisissä projekteissa
 • mikrobiologiset säilyvyystutkimukset
 • myyntipäällysmerkintäpalvelu (ainesosaluettelot ja ravintosisällöt)

Tutustu tuotekehityspalveluihin

Tilat

Tuotekehitystä voidaan toteuttaa Futurian tuotekehitystiloissa Suonenjoella. Tuotekehitystila laitteineen voidaan vuokrata yrityksen omaan käyttöön tai asiantuntijapalveluihin yhdistettynä. Laitteita ja tarvikkeita löytyy muun muassa marjojen, kasvisten, lihan, kalan ja maidon jatkojalostukseen sekä leipomotoimintaan.

Tutustu SavoGrow’n tuotekehitystiloihin

Kuluttajaymmärryksen kartoittamiseen voidaan hyödyntää Savonia-ammattikorkeakoulun tiloja tai aitoja kauppa- ja ravintolaympäristöjä. Kartoitusta voidaan tehdä myös niin sanottujen kotitestien avulla, jolloin kuluttajat arvioivat tuotteita todellisissa käyttöympäristöissä – kotona.

Tutustu kuluttajatutkimuspalveluihin

Tuotekehitykseen ja kuluttajaymmärryksen kartoittamiseen on mahdollista hyödyntää myös Itä-Suomen yliopiston opetuskeittiötä ja aistinvaraisen arvioinnin tiloja sekä ohjelmistoja.

Laatu

Elintarvikkeiden laadun takaamiseksi ja ylläpitämiseksi tarjoamme myös laatupalveluita elintarvikeyrityksille:

 • omavalvontasuunnitelmien työstäminen ja konsultointi
 • elintarviketurvallisuusjärjestelmien konsultointi
 • hygieniapassikoulutukset ja -testaukset
 • perusmaku- ja hajutestit.

Tutustu elintarvikeyrityksille suunnattuihin palveluihin

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilulla voidaan kehittää liiketoiminnan osa-alueita ja tukea elintarvikkeiden tuotekehitystä, esimerkiksi yrityksen tai tuotteen brändäyksen tai konseptoinnin kautta.

 

Palveluprosesseja visualisoimalla voidaan havainnollistaa mahdollisia pullonkauloja sekä kehittää olemassa olevia tai täysin uusia palveluja tai toimintoja.