Ravitsemusnavigaattorin kehitystyö etenee

Colourful food and vegetables on a plate and a fork on the side, a view from above.

Ravitsemusnavigaattorin kehitystyö etenee

FOODNUTRI-hankkeessa (EAKR) kehitetään digitaalista verkkotyökalua, Ravitsemusnavigaattoria, ruokavalion laadun arvioimiseen ja automaattiseen palautteenantoon. Ravitsemusnavigaattorissa ruokavalion laatu arvioidaan Ruokavalioindeksillä. Ruokavalioindeksi on tieteellisesti arvioitu työkalu, joka on kehitetty diabeteksen ehkäisytutkimuksissa.

Ravitsemusnavigaattori sopii kuluttajille itsehoidon välineeksi omien ruokatottumusten arviointiin ja ruokavalioin kehittämiseen. Ravitsemusnavigaattoria voi hyödyntää terveydenhuollossa ruokavalion laadun arvioinnissa ja ravitsemusohjauksen tukena.

Ravitsemusnavigaattori lanseerataan käyttöön syksyllä 2024. Ravitsemusnavigaattorin kehittäminen on ollut iteratiivinen prosessi, jossa ovat vaihdelleet toistuvasti kehittäminen ja testaaminen. Ravitsemusnavigaattorin käytettävyystestauksia on toteutettu kevään 2024 aikana ryhmämuotoisina ja yksilöhaastatteluina. Niistä on saatu arvokasta palautetta Ravitsemusnavigaattorin kehittämiseen. Verkkotyökalun kehittämisessä on hyödynnetty useissa vaiheissa palvelumuotoilua, jonka avulla on voitu suunnitella ja kehittää Ravitsemusnavigaattorin käyttäjälähtöisyyttä.

Kirjoittaja: Henna Lehikoinen, TKI-asiantuntija, FOODNUTRI-hanke

Ravitsemusnavigaattori-sovelluksen esimerkki älypuhelimen ruudulla.