Täydennys- ja lisäkoulutus

Ruokalaakso vahvistaa elintarvikesektorin osaamista ja tukee ammatillista kehittymistä täydennys- ja lisäkoulutuksilla.

Ruokalaakso-verkoston toimijat järjestävät erilaisia täydennys- ja lisäkoulutuksia elintarvikealalla. Tutustu koulutuksiin alueella:

Listaa täydennetään edelleen. Voit käydä tutustumassa alueen elintarvikealan koulutustarjotaan myös toimijoiden omilla verkkosivuilla.