Elintarviketutkimus

Terveysvaikutusten tutkiminen

Itä-Suomen yliopistolla on vahva ravitsemustieteellinen tutkimusosaaminen elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimiseksi. Suunnittelemme ja toteutamme ruokiin ja ruokavalioihin liittyviä tutkimuksia ihmisillä. Vaikutuksia voidaan tutkia ateriakokeilla, joissa tarkastellaan ruoan välitöntä vaikutusta, tai ruokavaliointerventioilla, joissa tarkastellaan ruoan pidempiaikaisia vaikutuksia terveyteen. Terveysvaikutusten mekanismeja voidaan tutkia myös suolistomallilla hyödyntäen molekyylibiologian, mikrobiologian ja metabolomiikan menetelmiä.

Proteiiniosaamisympäristö

Proteiiniosaamisympäristössä tutkitaan uudenlaisia proteiininlähteitä terveysnäkökulmasta. Proteiiniosaamisympäristö mahdollistaa uudenlaisten proteiinien turvallisuuden, hyväksikäytettävyyden ja terveysvaikutusten selvittämisen. Tutkimuksissa hyödynnetään suolistomallia ja elintarvikeanalytiikan, mikrobiologian sekä molekyylibiologian menetelmiä. Terveysvaikutuksia voidaan tutkia myös ihmisillä ateriakokeissa ja kliinisissä ruokavaliointerventioissa.

Tutustu elintarviketutkimuksen tutkimusryhmään

Suoliston terveys ja fermentaatio -osaamisympäristö

Suoliston terveys- ja fermentaatio -tutkimusympäristössä tutkitaan ruoan ja mikrobien välisiä vuorovaikutuksia. Suolistomalleilla voidaan tutkia, miten ruoka pilkkoutuu ja on elimistön hyväksikäytettävissä, sekä vaikutuksia suolistomikrobistoon.

Tutkimme myös hapatteiden ja hapatusprosessien vaikutusta ruoan laatuun ja turvallisuuteen, sekä funktionaalisten raaka-aineiden bioaktiivisuutta.

Tutustu elintarviketutkimuksen tutkimusryhmään

Ruoka- ja elintarviketurvallisuus

Ruokaturvallisuuteen liittyen meillä on vahva tutkimusosaaminen elintarvikemikrobiologiasta.  Hyödynnämme mikrobiologisia, kemiallisia ja aistinvaraisia analyysejä elintarvikkeiden ja uusien raaka-aineiden säilyvyyden testaamisessa ja kehitämme uusia teknologisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa ruoan laatua ja pidentää hallitusti myyntiaikaa.

Tutustu elintarviketutkimuksen tutkimusryhmään

Tutkimme myös mikromuovien esiintymistä elintarvikkeissa ja niiden merkitystä terveydelle.

Tutustu mikromuovitutkimuksen tutkismusryhmään