Koulutus

Ruokalaakso-verkoston osaaminen kattaa koulutusta toiselta asteelta korkeakoulutasolle. Pohjois-Savon alueella toimivista oppilaitoksista valmistuu osaajia ruokasektorin erilaisiin rooleihin.

Toisella asteella elintarvikealan opetusta tarjoavat Ylä-Savon ammattiopisto (Ysao), Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) sekä Palvelualan Opisto Kuopio (PAOK). Näistä oppilaitoksista valmistuu muun muassa elintarvikkeiden valmistajia, kokkeja, leipuri-kondiittoreita ja luonnonvara-alan osaajia.

Korkea-asteen opintoja tarjoaa Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen Yliopisto (UEF). Savoniassa voi opiskella ravitsemispalveluihin suuntautuneeksi restonomiksi tai maaseutuelinkeinoja tuntevaksi ja kehittäväksi agronomiksi. Valmistumisen ja työelämässä hankitun kokemuksen jälkeen ammatillista osaamista voi syventää suorittamalla ylemmän amk-tutkinnon. Yliopistosta valmistuu terveystieteiden maistereita, joiden asiantuntijuus on suuntautunut elintarviketeollisuuteen tai ravitsemusterapiaan. Yliopistossa on mahdollista jatkaa opintoja tohtorin tutkintoon asti.

Täydennys- ja lisäkoulutuksilla tuetaan ammatillista kehittymistä. Esimerkiksi Ruokalaakso tarjosi Savonia-ammattikorkeakoulun kautta syksystä 2019 kevääseen 2020 saakka elintarviketeknologian täydennyskoulutusta. Myös avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu tarjoavat ravitsemus- ja ravitsemisalan opintoja.

 

Koulutuksiin voi tutustua yksityiskohtaisesti oppilaitosten omilla verkkosivuilla.