Elintarvikkeiden mikromuovitutkimus etenee

Elintarvikkeiden mikromuovitutkimus etenee

Patrik Lahtisen ravitsemustieteen Pro gradu -työ Mikromuovit elintarvikkeissa valmistui toukokuussa 2020. Työ tehtiin Itä-Suomen yliopistolla (UEF) hyödyntäen Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön elintarvike- ja ravitsemusosaamista ja SIB Labs -yksikön mikromuovitutkimusosaamista.

Pro Gradu –tutkielmassa koottiin tämänhetkinen tutkimustieto elintarvikkeiden mikromuoveista sekä tehtiin menetelmäkehitystä mikromuovien määrittämiseksi elintarvikkeista ja mikromuoveista mahdollisesti ruoansulatuksessa vapautuvien yhdisteiden analysoimiseksi.

Ruoan ja juoman mikromuovikontaminaatiota on tutkittu toistaiseksi vähän ja suppeista elintarvikeryhmistä. Myöskään mikromuovien haitallisuudesta ihmiselle ei ole juurikaan tutkimustietoa. Mikromuovipitoisuuksia on tutkittu merenelävistä, sokerista, hunajasta, suolasta, alkoholista, pullovedestä ja hanavedestä. Huomattavaa on, että paljon käytetyistä elintarvikeryhmistä kuten liha, vilja, maitotuotteet ja vihannekset tutkimustieto mikromuoveihin liittyen puuttuu kokonaan. Tämä johtunee pääasiassa tutkimusmenetelmien puutteesta, sillä rakenteeltaan ja kemialtaan vaihtelevia mikrometrikokoluokan polymeeripartikkeleita on haasteellista eristää elintarvikkeista.

Lahtisen työssä kehitettiin onnistuneesti mikromuovien erotustekniikkaa nestemäisille maitotuotteille. Alustavat tulokset viittaavat siihen, että nestekartonkipakkauksia ja niiden erilaisten avausmekanismien vaikutuksia pakatun elintarvikkeen mikromuovipitoisuuteen tulisi tutkia. Patrik Lahtisen Pro gradu-työ on luettavissa UEF:n e-julkaisuna: Lahtinen, Patrik. Mikromuovit elintarvikkeissa. Itä-Suomen yliopisto, 2020.

 

Mikromuovitutkimukselle jatkoa

Mikromuovitutkimus saa jatkoa UEF:lla syyskuussa 2020 käynnistyvän uuden Akatemia-hankkeen Välitön altistus mikromuoveille ruoan ja elintarvikepakkausten kautta – muoveista liuenneet aineet ja niiden terveysvaikutukset (Direct microplastic exposure via foodstuff and food packaging – plastic leachables and their health effects, diMPex) myötä. Nelivuotisen hankkeen päätavoitteena on saada tietoa elintarvikkeiden mikromuovien terveysvaikutuksista. Hankkeessa kehitetään menetelmiä mikromuovien analysoimiseksi eri elintarvikeryhmistä sekä tutkitaan mikromuovista ruoansulatuksessa vapautuvia yhdisteitä ja niiden terveysvaikutuksia solu- ja suolistomalleilla. Tutkimuksessa hyödynnetään Ruokalaakso-hankkeessa UEF:n Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikköön pystytetyn Suoliston terveys ja fermentaatio (Gut Health and Fermentation, GHFP) -osaamisympäristön osaamista ja suolistomallia.

Lisätietoja hankkeesta: Tutkimusjohtaja, diMPex hankkeen vastuullinen johtaja Arto Koistinen, Itä-Suomen yliopisto, p. 044 716 3260, arto.koistinen@uef.fi

 

Kiinnostaako opiskelijayhteistyö?

Itä-Suomen yliopistossa ravitsemustieteen pääaineopiskelijat kirjoittavat kandidaatintutkintoon kuuluvan kirjallisuuskatsaustyyppisen tutkielman sekä maisterintutkintoon kuuluvan Pro Gradu -opinnäytetyön, joka sisältää kirjallisuusselvityksen lisäksi myös kokeellisen osion. Aiheita etsitään erityisesti nyt syksyllä. Ravitsemukseen, elintarvikkeisiin ja terveyteen liittyviä aiheita voi esittää Kaisa Raniselle, kaisa.raninen@uef.fi. Mahdollisia harjoittelupaikkoja voi myös tarjota. Harjoittelut sijoittuvat yleensä kevät- ja kesäaikaan.

Sopivista aihepiireistä voidaan työstää myös laajempia kokonaisuuksia, joissa hyödynnetään opiskelijayhteistyötä monialaisesti. Muista yritysyhteistyössä toteutettavista opiskelijayhteistyöideoista ota yhteyttä Ruokalaaksoon!

 

Artikkelin kuva: Emilia Uurasjärvi.