Ruokalaakso (2018-2021)

Ruokalaakso-projektissa (2018-2021) rakennettiin Ruokalaakson jatkuva toimintamalli.

Toimintamallin pilotoinnin lisäksi projektin aikana vahvistettiin elintarvikesektorin osaamista elintarviketeknologian täydennyskoulutuksen avulla sekä pystytettiin proteiinien hyväksikäytettävyyden ja suoliston terveyden osaamisympäristöjä elintarviketeollisuuden ja tutkimuksen ajankohtaisiin tarpeisiin.

Ruokalaakson asiantuntijatahojen välistä yhteistoimintaa mallinnettiin ja tuloksena syntyi muun muassa uusi palvelukonsepti, kuluttajalähtöinen tuotekehityspalvelu.

 

Ruokalaakso-hankkeen loppuraportti (.pdf)

Ruokalaakson aineistot

Alta löydät ilmestyneet uutiskirjeet, sekä artikkeleita, julkaisuja ja muita materiaaleja Ruokalaaksoon liittyen vuosilta 2018-2021.

Uutiskirjeet ja tietosuojaseloste

Ruokalaakson uutiskirje ilmestyi noin kahden kuukauden välein, kesätaukoa lukuun ottamatta.

Ruokalaakso toimii Savonia-ammattikorkeakoulun asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Elintarvikkeet markkinoilla -videosarja

Neliosaisen elintarvikkeet markkinoilla -videosarjan avulla tutustutaan elintarvikkeiden kaupallistamiseen ja vaihtoehtoisiin lähestymistapohin. Videosarjan kaikki osat julkaistaan maaliskuun 2021 aikana.

Webinaari- ja seminaaritallenteet
Artikkelit ja muut julkaisut

 

Esitteet ja muut materiaalit
Elintarviketeknologian täydennyskoulutus (2019-2020)

Kaikille avointa elintarviketeknologian täydennyskoulutusta järjestettiin porrastetusti elokuun 2019 ja toukokuun 2020 välillä. Koulutus koostui käytännönläheisistä, pääosin verkossa toteutettavista, opinnoista Moodle-oppimisympäristössä. Koulutus oli suunnattu henkilöille, jotka halusivat vahvistaa tai lisätä osaamistaan ja jotka työskentelivät, opiskelivat tai ovat opiskelleet elintarvikealalla, eivätkä olleet suorittaneet aiemmin vastaavaa elintarviketekniikan insinööritutkintoa (AMK).

Sisältö

Täydennyskoulutus koostui viidestä vapaavalintaisesta moduulista, joista kukin vastasi noin viiden opintopisteen laajuutta. Lisätietoja moduulikohtaisista sisällöistä ja toteutustavoista on luettavissa alta moduulin nimeä klikkaamalla.

Elintarviketeknologia-moduuli järjestettiin 26.8. – 1.11.2029 (vko35-44).

Koulutuksessa käytiin läpi elintarvikeraaka-aineiden matriisit (liha, maito, viljat, kasvikset ja marjat sekä valmisruoka) ja yleisimpien elintarvikkeiden valmistusprosesseja, miksi elintarvikkeita prosessoidaan, esimerkkejä elintarviketeollisuuden ratkaisuista (tuotteet ja teknologia) eri kokoisissa tuotantolaitoksissa sekä esimerkkejä toimialat ylittävistä elintarviketeknologisista ratkaisuista.

Koulutus toteutettiin hyödyntäen opettajavetoisia verkkotapaamisia, verkkotehtäviä ja esimerkkivideoita. Lopussa oli lyhyt kirjallinen koe.

Moduuliin ilmoittautuminen on päättynyt.

Pakkausteknologia-moduuli järjestettiin 14.10. – 20.12.2019 (vko 42-51).

Koulutuksessa käytiin läpi pakkaamisen merkitys elintarvikkeelle, pakkausmateriaalit ja -menetelmät, pakkausmateriaalin valinta, syöttö- ja annostelulaitteet, pakkausmerkinnät, pakkaukset ja ympäristö sekä elintarvikealan lainsäädäntö ja ohjeistukset.

Koulutus toteutettiin hyödyntäen opettajavetoisia verkkotapaamisia, verkkotehtäviä, monivalintakysymyksiä ja arviointitehtäviä sekä lyhyttä kirjallista koetta. Lisäksi koulutus sisälsi pakkauslaitteita esittelevän lähitilaisuuden Pohjois-Savossa; esittelytilaisuus järjestettiin tiistaina 19.11.2019.

Moduuli täynnä! Ilmoittautuminen moduuliin on päättynyt.

Tuotekehitys-moduuli järjestettiin 2.12.2019 – 28.2.2020 (vko 49-9).

Moduuli oli tuotekehitys- ja tuotteistamisprojekti, jossa perehdyttiin tuoteideointiin ja -suunnitteluun, kuluttajatutkimuksiin ja tuotetesteihin, reseptioptimointiin, hinnoitteluun ja kustannuslaskelmiin, prosessin suunnitteluun, aistinvaraisen arvioinnin menetelmiin sekä aistinvaraisen ja mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden arviointiin, pakkausmerkintöihin ja -suunnitteluun, tutkimustulosten analysoinnin eri menetelmiin sekä tavararyhmähallinnan perusteisiin.

Koulutus toteutettiin opiskellen itsenäisesti ja pienryhmissä verkossa, hyödyntäen videotallenteita ja interaktiivisia luentoja. Osallistujat toteuttivat projektityönä tuotekehitysprojektin. Moduulin lähitilaisuus järjestettiin keskiviikkona 19.2.2020.

Moduuliin ilmoittautuminen on päättynyt.

Elintarvikehygienia ja -turvallisuus -moduuli järjestettiin 3.2. – 3.4.2020 (vko 6-14).

Koulutuksessa läpikäytäviä teemoja olivat muun muassa henkilökohtainen hygienia, hygieeninen työskentely, elintarvikkeiden välityksellä leviävät taudinaiheuttajat, omavalvonta, HACCP sekä pintapuhtauden analyysimenetelmät.

Koulutus toteutettiin hyödyntäen opettajavetoisia verkkotapaamisia, esimerkkivideoita ja verkkotehtäviä opetusmateriaalien pohjalta. Osallistujat laativat pienimuotoisen omavalvontasuunnitelman tai sen tukijärjestelmän. Lopussa oli lyhyt kirjallinen koe. Lähitilaisuutena järjestettiin pintapuhtausmenetelmien hygieniaharjoitus Kuopiossa. Harjoitus oli kaksipäiväinen, ja se järjestettiin tiistaina 18.2. sekä torstaina 20.2.2020.

Moduuliin ilmoittautuminen on päättynyt.

Elintarviketeknologian uudet trendit -moduuli järjestettiin 30.3. – 29.5.2020 (vko 14-22).

Koulutuksessa käytiin läpi elintarvikealan globaalien trendien tunnistamista, uusia ja ajankohtaisia tuotteita, funktionaalisia elintarvikkeita, uusia valmistusmenetelmiä ja laitteita, prosessiautomaatiota ja robotiikkaa sekä korkeapaineprosessointia (HPP).

Koulutus toteutettiin työpajatyyppisenä asiantuntijapuheenvuorona ja verkkokeskusteluna. Osallistujat valmistautuivat verkkotyöpajaan kirjallisuuskatsauksen ja ongelmanratkaisutehtävän avulla. Koulutukseen kuului myös robottiharjoitus lähitilaisuutena Kuopiossa. Lisäksi järjestettiin lähitilaisuus verkkoyhteysmahdollisuuksin Suonenjoella korkeapaineprosessointiin liittyen. Osallistujat valmistautuivat työpajaan ennakkotehtävällä. Koronavirustilanteen vuoksi lähitilaisuudet muunnettiin verkossa toteutettaviksi.

Moduuli täynnä! Moduuliin ilmoittautuminen on päättynyt.

Logo ja graafinen ohjeistus