Author: Hannaleena Uhlbäck-Ropponen

Palvelumuotoilu on menetelmä, joka keskittyy suunnittelemaan ja kehittämään kokonaisvaltaisia ja käyttäjälähtöisiä palveluita. Se integroi muotoilun, liiketoiminnan ja käyttäjäkokemuksen näkökulmat, pyrkien parantamaan palveluiden laatua, käyttäjäkokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Palvelumuotoiluprosessi voi sisältää muun muassa käyttäjätutkimusta, ideointia, prototyyppien luomista ja palautteen keräämistä, jotta voidaan kehittää toimivia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Savonia-ammattikorkeakoulu...

Kuopiolainen Aminoversum Oy investoi lisää tuotantokapasiteettiin, päätuotteen eli proteiinikeksin kasvaneen kysynnän vuoksi. Planet Aminon perustajajäsen ja toimitusjohtaja Simo Putkuri toteaa, että kasvava kysyntä on pienelle elintarvikealan yritykselle elintärkeää ja luo uskoa tulevaisuuteen sekä kannustaa investointeihin. Tämä osaltaan on myös palautetta onnistuneesta tuotekehityksestä, varsinkin, kun suurin osa...

Kolme ensimmäistä kuluttajatutkimuspilottia käynnistyi syksyllä 2023 FOODNUTRI-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut selvittää kuluttajien asenteita täysin uudenlaisiin ruokiin ja raaka-aineisiin. Kulutus- ja ruokailutottumukset ovat muuttumassa merkittävästi. Kasvisruoan ja kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja kuluttajat kaipaavat uusia, helposti lähestyttäviä sekä käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. Ravintoloiden ja ruoka-alan yritysten tuotekehitys-...

SAVONIA-AMK ja Itä-Suomen Yliopisto toteuttavat alueellista kolmevuotista FOODNUTRI-hanketta, joka rahoittaa Pohjois-Savon maakuntaliitto ja Euroopan Unioni. Hanke on osa kansallista FOODNUTRI-kokonaisuutta, joka on laajasti koko ruokajärjestelmää palveleva ruuan ja ravitsemuksen tutkimusinfrastruktuuri. Alueellisen FOODNUTRI -hankkeen yhtenä työpakettina on kehittää elintarvikkeiden terveysvaikutuksia tutkivista menetelmistä palvelutuote, joka on saavutettavissa...

SAVONIA-AMK toteuttaa yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa alueellista kolmevuotista FOODNUTRI-hanketta Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Hanke on osa kansallista FOODNUTRI-kokonaisuutta, joka on laajasti koko ruokajärjestelmää palveleva ruuan ja ravitsemuksen tutkimusinfrastruktuuri. Pohjois-Savon alueellisessa hankkeessa Savonia-AMK osallistuu digitaalisen validoidun ruokavalion laadun mittarin ja automaattisen palautteenantojärjestelmän rakentamiseen sekä kehittää elintarvikkeiden kuluttajatutkimustapoja...