Koulutus

Ruokalaakso vahvistaa elintarvikesektorin osaamista koulutusten avulla. Elintarviketeknologian täydennyskoulutuskokonaisuus on kaikille avoin ja se järjestetään elokuun 2019 ja toukokuun 2020 välillä. Keväällä 2019 järjestimme aistinvaraisen arvioinnin asiantuntijakoulutuksen. Tarvelähtöisesti järjestämme myös muita koulutuksia tai sparrauskäyntejä.

Elintarviketeknologian täydennyskoulutus

Koulutuskokonaisuus järjestetään porrastetusti elokuun 2019 ja toukokuun 2020 välisenä aikana. Koulutus koostuu käytännönläheisistä, pääosin verkko-opinnoista Moodle-oppimisympäristössä. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat vahvistaa tai lisätä osaamistaan ja jotka työskentelevät, opiskelevat tai ovat opiskelleet elintarvikealalla, eivätkä ole suorittaneet aiemmin vastaavaa elintarviketekniikan insinööritutkintoa (AMK).

 

Ilmoittautuminen

Yksittäiseen moduuliin otetaan enintään 40 ilmoittautunutta osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Koulutukseen ilmoittautuminen on päättynyt!

Sisältö ja toteutus

Täydennyskoulutus koostuu viidestä vapaavalintaisesta moduulista, joista voi valita suoritettavakseen yhden tai useamman. Kukin moduuli vastaa viiden opintopisteen laajuutta. Yksittäiseen moduuliin otetaan enintään 40 ilmoittautunutta osallistujaa. Syksyllä 2019 alkavien moduulien aloituspäivämäärät ilmoitetaan ilmoittautuneille viimeistään kesäkuussa 2019.

Lisätietoja moduulikohtaisista sisällöistä ja toteutustavoista on luettavissa alta moduulin nimeä klikkaamalla.

Elintarviketeknologia, 26.8. - 1.11.2019 (vko 35-44)

Koulutuksessa käydään läpi elintarvikeraaka-aineiden matriisit (liha, maito, viljat, kasvikset ja marjat sekä valmisruoka) ja yleisimpien elintarvikkeiden valmistusprosesseja, miksi elintarvikkeita prosessoidaan, esimerkkejä elintarviketeollisuuden ratkaisuista (tuotteet ja teknologia) eri kokoisissa tuotantolaitoksissa sekä esimerkkejä toimialat ylittävistä elintarviketeknologisista ratkaisuista.

Koulutus toteutetaan hyödyntäen opettajavetoisia verkkotapaamisia, verkkotehtäviä ja esimerkkivideoita. Lopussa on lyhyt kirjallinen koe.

Moduuliin ilmoittautuminen on päättynyt.

Pakkausteknologia, 14.10. - 20.12.2019 (vko 42-51)

Koulutuksessa käydään läpi pakkaamisen merkitys elintarvikkeelle, pakkausmateriaalit ja -menetelmät, pakkausmateriaalin valinta, syöttö- ja annostelulaitteet, pakkausmerkinnät, pakkaukset ja ympäristö sekä elintarvikealan lainsäädäntö ja ohjeistukset.

Koulutus toteutetaan hyödyntäen opettajavetoisia verkkotapaamisia, verkkotehtäviä, monivalintakysymyksiä ja arviointitehtäviä sekä lyhyttä kirjallista koetta. Lisäksi koulutus sisältää pakkauslaitteita esittelevän lähitilaisuuden Pohjois-Savossa; esittelytilaisuus järjestetään tiistaina 19.11.2019.

Moduuli täynnä! Ilmoittautuminen moduuliin on päättynyt.

Tuotekehitys, 2.12.2019 - 28.2.2020 (vko 49-9)

Tämä moduuli on tuotekehitys- ja tuotteistamisprojekti, jossa perehdytään tuoteideointiin ja -suunnitteluun, kuluttajatutkimuksiin ja tuotetesteihin, reseptioptimointiin, hinnoitteluun ja kustannuslaskelmiin, prosessin suunnitteluun, aistinvaraisen arvioinnin menetelmiin sekä aistinvaraisen ja mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden arviointiin, pakkausmerkintöihin ja -suunnitteluun, tutkimustulosten analysoinnin eri menetelmiin sekä tavararyhmähallinnan perusteisiin.

Koulutus toteutetaan opiskellen itsenäisesti ja pienryhmissä verkossa, hyödyntäen videotallenteita ja interaktiivisia luentoja. Osallistujat toteuttavat projektityönä tuotekehitysprojektin. Moduulin lähitilaisuus järjestetään keskiviikkona 19.2.2020.

Moduuliin ilmoittautuminen on päättynyt.

Elintarvikehygienia ja -turvallisuus, 3.2. - 3.4.2020 (vko 6-14)

Koulutuksessa läpikäytäviä teemoja ovat muun muassa henkilökohtainen hygienia, hygieeninen työskentely, elintarvikkeiden välityksellä leviävät taudinaiheuttajat, omavalvonta, HACCP sekä pintapuhtauden analyysimenetelmät.

Koulutus toteutetaan hyödyntäen opettajavetoisia verkkotapaamisia, esimerkkivideoita ja verkkotehtäviä opetusmateriaalien pohjalta. Osallistujat laativat pienimuotoisen omavalvontasuunnitelman tai sen tukijärjestelmän. Lopussa on lyhyt kirjallinen koe. Lähitilaisuutena järjestetään pintapuhtausmenetelmien hygieniaharjoitus Kuopiossa tai Suonenjoella. Harjoitus on kaksipäiväinen, ja se järjestetään tiistaina 18.2. sekä torstaina 20.2.2020.

Moduuliin ilmoittautuminen on päättynyt.

Elintarviketeknologian uudet trendit, 30.3. - 29.5.2020 (vko 14-22)

Koulutuksessa käydään läpi elintarvikealan globaalien trendien tunnistamista, uusia ja ajankohtaisia tuotteita, funktionaalisia elintarvikkeita, uusia valmistusmenetelmiä ja laitteita, prosessiautomaatiota ja robotiikkaa sekä korkeapaineprosessointia (HPP).

Koulutus toteutetaan työpajatyyppisenä asiantuntijapuheenvuorona ja verkkokeskusteluna. Osallistujat valmistautuvat verkkotyöpajaan kirjallisuuskatsauksen ja ongelmanratkaisutehtävän avulla. Koulutukseen kuuluu myös robottiharjoitus lähitilaisuutena Kuopiossa. Lisäksi järjestetään lähitilaisuus verkkoyhteysmahdollisuuksin Suonenjoella korkeapaineprosessointiin liittyen. Osallistujat valmistautuvat työpajaan ennakkotehtävällä. Koronavirustilanteen vuoksi lähitilaisuudet muunnetaan verkossa toteutettaviksi.

Moduuli täynnä! Moduuliin ilmoittautuminen on päättynyt.