Ruokalaakson laatukoulutukset keräsivät mukavasti osallistujia

Yhtenä Ruokalaakso-hankkeen tavoitteena on ollut elintarvikealan osaamisen lisääminen laatu- ja elintarviketurvallisuusjärjestelmistä. Kyseisiin järjestelmiin liittyen Ruokalaakson toimija SavoGrow järjesti hankkeessa kolme elintarvikeyrityksille suunnattua maksutonta tilaisuutta:

22.4.2020     Ruokalaakson elintarviketurvallisuusseminaari (½pv). Toteutus yritysyhteistyönä, aiheena eri laatujärjestelmät ja elintarviketurvallisuus. Puhujina Olvin, Valion, Itä-Suomen yliopiston ja SavoGrown edustajat.

28.10.2020  Elintarviketurvallisuusstandardien koulutuspäivä (1 pv). Kouluttajana Laatu&Liike Oy.

10.2.2021    Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sisäiset auditoinnit ja toimittaja-auditoinnit – koulutus (½ pv) Kouluttajana Laatu&Liike Oy.

Elintarviketurvallisuusstandardien koulutuspäivän sekä elintarviketurvallisuusjärjestelmän auditointeihin liittyvän koulutuksen aihealueiden valinnan tueksi haastateltiin Ruokalaakson yritysten laatuasioista vastaavia henkilöitä. Lisäksi koulutustarpeista kerättiin tietoa edeltäviin tilaisuuksiin osallistuneilta palautelomakkeiden avulla.

Elintarviketurvallisuusstandardien koulutuspäivään 28.10.2020 pystyi osallistumaan sekä paikan päällä että etäyhteyden kautta, kun sekä elintarviketurvallisuusseminaari 22.4.2020 että auditointeihin liittyvä koulutus 10.2.2021 järjestettiin kokonaan etätilaisuutena. Näissä kolmessa tilaisuudessa oli yhteensä n. 150 osallistujaa.

Kerätyn palautteen perusteella suurin osa osallistujista koki tilaisuudet hyödyllisiksi tai erittäin hyödyllisiksi. Koulutuksille toivottiin myös jatkoa: esimerkkejä koulutustoiveista olivat standardien uudet versiot, HACCP yleisesti ja elintarvikepetokset.