Osaaminen

Ruokalaakson toimijaorganisaatioilla on vahvaa ruokasektorin toimintaa tukevaa osaamista. Ruokalaakso-projektin puitteissa täydennämme osaamistamme ja kehitämme yhteistyötä.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistolla kliinisen ravitsemustieteen yksikössä koulutetaan ravitsemuksen ammattilaisia. Tutkimme, miten ruoka ja ruokavaliot vaikuttavat ihmisen terveyteen, sen ylläpitoon ja sairauksien hoitoon. Tutkimuksen ytimessä ovat myös ruokaturvallisuuden näkökulmat, kuten säilyvyys, mikrobiologinen laatu ja uudet ruuan lähteet. Teemme läheistä yhteistyötä Kuopion yliopistollisen sairaalan ja VTT:n terveys- ja elintarviketeknologien kanssa.

Kauppatieteiden laitoksella toimii monipuolinen, kehittyvä ja eri aloja yhdistelevä tutkimusyhteisö, joka keskittyy pääasiassa pk-yritysten liiketoiminnan tutkimukseen. Uudella tutkimustiedolla tuetaan paikallisten ja kansainvälistyvien yritysten menestystä ja sitä hyödynnetään myös opetuksessa. Meiltä valmistuvilla ekonomeilla on ainutlaatuinen yhdistelmä taitoja, jotka ovat kysyttyjä sekä yritysmaailmassa että akateemisella uralla.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa ravitsemis- ja matkailualan liiketoimintaosaajia. Savonialla on osaamista kuluttajien tuotteiden hyväksyttävyyden ja miellyttävyyden sekä osto- ja valintakäyttäytymisen testaamisesta ja soveltavasta tutkimisesta. Lisäksi hyödynnämme osaamista reseptiikan kehityksessä sekä maataloudessa ja siihen kytkeytyvissä elinkeinoissa. Pystymme myös hyödyntämään palvelumuotoilua ja pakkaussuunnittelua elintarvikeliiketoiminnan tukena.

Kehitysyhtiö SavoGrow

Futurian tuotekehitystiloissa Suonenjoella voi itse tai SavoGrown asiantuntijoiden avustuksella kehittää tuoteideaa tai tulla tekemään koevalmistusta valmiille tuotteelle. SavoGrown asiantuntijapalvelut elintarvikeyrityksille sisältävät mm. tuen omavalvontaan, hygieniapassikoulutukset ja -testaukset sekä mittalaitteiden ja myyntipäällysmerkintöjen tarkastukset.

Tutustu Ruokalaakson monipuoliseen osaamiseen: