Opinnäytetöitä ja opiskelijaprojekteja Ruokalaaksossa

Opinnäytetöitä ja opiskelijaprojekteja Ruokalaaksossa

Toukokuun 2020 uutiskirjeessä esiteltiin lyhyesti Ruokalaaksossa tehtyjä opinnäytetöitä ja opiskelijaprojekteja. Tutustu niihin tarkemmin tämän laajennetun artikkelin avulla.

Opiskelijayhteistyö on näyttäytynyt Ruokalaaksossa eri alojen opinnäytetöiden ja opiskelijaprojektien muodossa. Kaksi Pro gradu –tutkielmaa on jo valmistunut Itä-Suomen yliopiston puolelta, ja yhden opinnäytetyön odotetaan valmistuvan kevään aikana Savonia-ammattikorkeakoulun puolelta. Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijoita on ollut työstämässä Ruokalaakson tuotekehityspilottiin liittyvää rinnakkaisprojektia

 

Maistuva tuote mustaherukasta ja kvinoasta

Noora Rinkisen ravitsemustieteen alan Pro gradu -tutkielmassa kehitettiin terveellinen jäädytetty mustaherukka-kvinoa- tuote, jonka makua ja soveltuvuutta testattiin kuluttajatutkimuksessa. Markkinoille soveltuvasta tuotteesta muokattiin myös kliiniseen ateriakokeeseen soveltuva versio.

Tuotekehityksessä onnistuttiin kehittämään halutut variantit tuotteista. Markkinoille sopivasta tuotteesta kehitettyjä makuvariantteja olivat maustamaton, vanilja ja sitruuna-vanilja.

Rinkinen esittelee yhteistyössä SavoGrow'n kanssa kehitettyä tuotettaJäädytetty mustaherukka-kvinoa -tuote kehitettiin yhteistyössä SavoGrow’n kanssa

Kuluttajatutkimuksen perusteella kaikki makuvariantit olivat miellyttäviä. Näytteet eivät eronneet merkitsevästi toisistaan ominaisuuksien miellyttävyyden arvioinnissa kuluttajatutkimuksessa. Kuitenkin järjestystestin perusteella vaniljalla maustettu versio oli pidetympi kuin maustamaton, mutta sitruuna-vanilja ei eronnut kummastakaan näytteestä merkitsevästi.

Kehitetyllä tuotteella on potentiaalia markkinoille kuluttajatutkimuksen perusteella. Tuotetta kommentointiin esimerkiksi seuraavasti: ”Hyvä tuotekehitystuote, toivottavasti päätyy kauppoihin.”

Linkki julkaisuun: https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20200628/urn_nbn_fi_uef-20200628.pdf

 

Välipalatuotteen terveellinen brändi-imago

Juuso Nieminen tutki kauppatieteiden alan Pro gradussaan, kuinka välipalatuotteelle luodaan terveellinen brändi-imago ilman ravitsemus- ja terveysväitteitä. Tutkimuksessa haastateltiin viittä välipalatuotteita valmistavan yrityksen markkinointi- ja viestintäjohtajaa. Tutkimuksen tulokset kertovat, että uusia välipalatuotteita suunniteltaessa on hyödyllistä huomioida nousevat kuluttajatrendit ja kasvavat tuotekategoriat.

Tutkimuksen perusteella tärkein asia terveellisen mielikuvan luomisessa ovat tuotteen ominaisuudet. Terveellisen välipalatuotteen perustana ovat aidosti terveelliset ja laadukkaat raaka-aineet, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia. Tuotteen hyvä maku on tärkeässä roolissa tuotteiden lanseerausvaiheessa, koska kuluttajat jatkavat mielellään maukkaaksi havaitun tuotteen käyttöä. Brändin viestintätyylin tulisi olla positiivinen ja terveellisiin valintoihin kannustava ja siten toimia kuluttajan apuna terveellisen ruoan valinnassa. Lisäksi tutkimus osoittaa, että suomalaiset yritykset voivat hyödyntää arktisen ja pohjoismaisen ruoantuotannon imagoa kertomalla markkinoinnissaan tuotteiden puhtaista ja kotimaisista raaka-aineista sekä laadukkaista valmistusprosesseista.

Linkki julkaisuun: https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20200583/urn_nbn_fi_uef-20200583.pdf

 

Korkeapaineprosessointi (high pressure processing, HPP) -käsittelyn kuluttajamielikuva

Savonia-ammattikorkeakoulun 3.vuosikurssin wellness-liiketoiminnan opiskelijat Tiia Vaara ja Anni Sihvonen työstävät parhaillaan opinnäytetyötään HPP-käsittelyn kuluttajamielikuvan selvittämisestä ja sen hyödyntämisestä markkinointiviestinnässä. Etäyhteyksin toteutettavilla videohaastatteluilla tavoitellaan kuluttajatietoa muun muassa ostokäyttäytymisestä, tuotemielikuvista sekä arvoista ja asenteista.

Yksi tavoitteista on myös selvittää, kuinka yritykset voisivat viestiä HPP-käsittelyn lisäarvosta ja hyödyistä asiakkaille. Opinnäytetyön odotetaan valmistuvan tämän vuoden* aikana (2020).

 

Ruokalaakson pilotin rinnakkaisprojektissa leipävariantteja

Ruokalaakson kuluttajalähtöisen tuotekehityspilotin rinnalla kaksi Savonia-ammattikorkeakoulun 2. vuosikurssin restonomiopiskelijaa kehittivät leipävariantteja, keskittyen etenkin tuotteen rakenteeseen. Rinnakkaisprojektin tavoitteena oli saada käytännön testaus- ja prosessitietoa tuotekehityksen tueksi. 

Kuvia leipävarianttien valmistusprosessista

Opiskelijat kehittivät leipävarianttejaan Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food -yksikössä

 

Kiinnostaako opiskelijayhteistyö?

Opiskelijayhteistyö on yritykselle edullinen ja laadukas tapa selvittää ongelma tai haaste, kehittää tuotteita tai toimintoja tai teettää pienimuotoinen tutkimus tai selvitys. Esimerkiksi opinnäytetyö soveltuu tilanteisiin, joissa yritys on varannut aikaa kehittämistyöhän ja tiedon hankintaan noin puolesta vuodesta vuoteen. Sopivista aihepiireistä voidaan työstää myös laajempi kokonaisuus, jossa hyödynnetään opiskelijayhteistyötä monialaisesti.

Jos sinulla on idea opinnäytetyöstä yritysyhteistyössä, ota yhteyttä!

 

 

*EDIT: Korkeapaineprosessointi-käsittelyn kuluttajamielikuvaa koskeva opinnäytetyö valmistuu vuoden 2020 aikana, ei uutiskirjeessä ilmoitetun lukukauden (kevät 2020) aikana.