Korkeapainekäsittelyn (HPP) rooli lisäarvotekijänä elintarviketuotteessa

Korkeapainekäsittelyn (HPP) rooli lisäarvotekijänä elintarviketuotteessa

Ruokalaakson opiskelijayhteistyönä valmistunut opinnäytetyö HPP-käsittelyn kuluttajamielikuvan selvittämisestä ja sen hyödyntämisestä markkinointiviestinnässä on nyt luettavissa.

Savonia-ammattikorkeakoulun wellness-liiketoiminnan opiskelijoiden Tiia Vaaran ja Anni Sihvosen opinnäytetyö ”HPP-käsittelyn kuluttajamielikuvan selvittäminen ja sen hyödyntäminen markkinointiviestinnässä: Korkeapainekäsittelyn (High Pressure Processing) rooli lisäarvotekijänä elintarviketuotteessa” on nyt luettavissa Theseus-verkkopalvelussa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kuluttajien mielikuvia elintarvikkeiden HPP-käsittelystä sekä tuottaa tietoa mielikuvien hyödyntämisestä markkinointiviestinnässä. Työssä tutkittiin HPP-käsittelyn tunnettuutta sekä sen roolia lisäarvotekijänä kuluttajien ostopäätöksissä. Työn toimeksiantaja on Ruokalaakso-hanke, ja työn varsinainen tilaaja on Toripiha Oy, jonka tarpeesta työn aihe muodostui.

Käy lukemassa opinnäytetyö: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202101211419