Elintarviketutkimus-strategian jalkauttaminen Pohjois-Savoon

Elintarviketutkimus-strategian jalkauttaminen Pohjois-Savoon

Suomelle julkaistiin usean organisaation yhteistyönä tuotettu terveyttä ja kestävää kehitystä edistävä elintarviketutkimuksen strategia. Strategian sisältöä käydään Ruokalaakso-yhteistyöverkoston johdolla läpi kaikille avoimessa tilaisuudessa elokuussa, 23.8. klo 14-16. Tavoitteena on tarkastella strategiaa Pohjois-Savon näkökulmasta: mitä Pohjois-Savossa tehdään jo nyt strategiaan liittyen ja mihin toimiin tulisi jatkossa panostaa enemmän.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

Ilmoittautumislomakkeella saatujen toiveiden perusteella tilaisuus järjestetään joko etä- tai lähitilaisuutena. Tieto osallistumispaikasta ja/tai -tavasta lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.