Tuotekehitys

Ruokalaakson osaaminen kattaa tuotekehityksen polun ideoinnista valmiiksi tuotteeksi markkinoille. Tunnistamme trendit huomioon ottavia mahdollisuuksia, pystymme kehittämään koetuotteita ja konsepteja sekä testaamaan näiden toimivuutta ja kehittämään toimivan kokonaisuuden esimerkiksi huomioimalla vaadittavat pakkausmerkinnät ja tuotantoteknologian.