Ruokaturvallisuus

Ruokaturvallisuus on meille tärkeä teema nyt ja tulevaisuudessa. Hyödynnämme mikrobiologisia, kemiallisia ja aistinvaraisia analyysejä muun muassa elintarvikkeiden säilyvyyden testaamisessa. Ruokalaaksossa osallistumme muun muassa Toripihan menetelmäkehitykseen selvittämällä, millainen korkeapaineprosessointikäsittely estää listerian, salmonellan ja noroviruksen kasvun tietyissä elintarvikkeissa. Tutkimme myös mikromuovien esiintymistä elintarvikkeissa ja niiden merkitystä terveydelle sekä biojalostuksen mahdollisuuksia ruoan mikrobiologisen laadun parantamiseksi.

 

Arjen ruokaturvallisuuteen liittyen tarjoamme hygieniapassikoulutuksia yrityksille sopimuksen mukaan.