Liiketoiminta ja palvelumuotoilu

Ruokalaaksossa voidaan kehittää asiakaslähtöistä liiketoimintaa olemassa olevista lähtökohdista sekä tulevaisuutta painottaen. Esimerkiksi kehityshankkeissa ja tutkimusprojekteissa pystytään yhdistämään liiketoiminnan ja innovaatiojohtamisen osaaminen elintarvikkeiden terveellisyys- ja turvallisuusnäkökohtiin jo tuotteiden kehittämisen alkuvaiheessa, huomioiden tulevaisuuden kaupallistamisen näkökulmat.

 

Palvelumuotoilulla voidaan kehittää liiketoiminnan osa-alueita ja tukea elintarvikkeen tuotekehitystä, esimerkiksi yrityksen tai tuotteen brändäyksessä tai konseptoinnissa.