Kuluttajakäyttäytyminen

Kuluttajien valintojen ja käyttäytymisen ymmärtäminen tuotekehityksessä on tärkeää. Kilpailukykyiset tuotteet päätyvät ostoskoriin, kun niillä vastataan kuluttajien yksilöityviin ja kasvaviin tarpeisiin. Valitsemme sopivimmat menetelmät kuluttajakäyttäytymisen selvittämiseen ja autamme ymmärtämään kuluttajakäyttäytymisen syy-seuraussuhteita. Hyödynnämme kuluttajatutkimusta opetuksessa ja palveluina yrityksille. Kuluttajatutkimuksia toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikössä.